De jacht

 

 

De eeuwenoude Rood-Witte Ierse Setter :

een uitstekende jachthond

 

Exclusive's Irish Star

met keurmeesters en organisatoren. 

 

Field Trial voor ‘ amateurs ’te Waterloo ( B ) voor Britse Staande Honden op

zondag 28 augustus 2016.

Ingericht door de Belgische Pointer Club.

Er waren 12 deelnemende honden waaronder 9 Pointers

en 2 Irish Red & White Setters.

Exclusive’s Irish Star ( IRWS ), reu, liep een prachtig parcours.  

In dit parcours stond Star 2 x na elkaar een fazant voor

en bleef hij ‘steady’.

Ik hoopte op een CQN maar tot mijn grote verbazing kreeg Star een ZG.

De Belgische keumeesters waren de Heren J. Mélon,  M. de le Hoye en F. Indekeu.

 

 

Mr Vincent Cortembos met Exclusive's Enjoyable

 

Vooraleer men zich een Rood-Witte Ierse Setter aanschaft met het inzicht hem op de jacht in te zetten of om aan jachtwedstrijden deel te nemen,  is het toch wel meer dan nuttig te weten met welke hond men precies te doen heeft.

 

 

De rubriek ‘ Geschiedenis ’ op deze website geeft reeds een goed beeld waar de Rood-Witte Ier precies vandaan komt, en weet u ook te vertellen dat in de jaren 1970 er een omvangrijk heroplevingsprogramma op touw werd gezet om dit eeuwenoude ras van uitsterven te vrijwaren en terug te brengen.

Vroeger, vóór de jaren 1880 en zelfs nog de periode tot ongeveer na de eerste wereldoorlog, beschouwde men de Ierse Setter als één geheel, of het nu een Rode of Rood-Witte Ier was.  Maar de rode Ier haalde het op de rood-witte en die eerste kende de laatste eeuw een enorme evolutie, terwijl de rood-witte zijn best deed om te overleven.  Die rood-witte kende niet die evolutie der moderne tijden en bleef dezelfde als eeuwen geleden.  Het is van groot belang dit onder ogen te zien, want bij dit programma der jaren 1970 werd van de rode Ier intens gebruik gemaakt om de rood-witte terug alle kansen van overleving te geven.  Daarbij werden weliswaar rode Ieren gebruikt die dragers van het rood-witte bloed waren, maar ook een grote evolutie hadden meegemaakt.

De doelstellingen van dit programma waren heel eenvoudig : het terugbrengen van die oude, onveranderde Rood-Witte Ierse Setter, en dit door nauwkeurige selectie.  Die Rood-Witte Ierse Setter was – hoewel heel parallel -  toch in enkele opzichten anders dan de geëvolueerde Rode Ier.  Deze laatste ontwikkelde zich tot een aristocratische, verfijnde hond die elegantie uitstraalt.  Maar de mensen die de Rood-Witte Ier reeds vanaf het einde der 19de eeuw hadden gekend en voor het terugbrengen van het ras in de jaren 1970 instonden, wilden zonder enig compromis die oude Rood-Witte Ier terug, en ze maakten dit dan ook  duidelijk met een andere rasstandaard dan deze van de rode Ier. Daarbij werd Lord Rossmore geraadpleegd; hij was de laatste telg van de Rossmore familie die gedurende 300 jaar Rood-Witte Ierse Setters had.

Lord Rossmore schreef in een brief gedateerd 5 maart 1944 : “ Het waren zwaardere honden dan de hedendaagse Ierse Setters.  Ze waren allemaal getraind met het fluitje, gemakkelijk af te richten en voor de echte jachtsportman uiterst gewillige, aangename honden om mee te jagen

en de beste vrienden die een mens zich maar kan wensen”.

Derry Argue schrijft over het ras : “ Als gebruikshonden zijn rood-witten, die reeds zolang enkel voor de jacht gefokt worden, gemakkelijker af te richten en minder humeurig dan de rode Ieren.  Ze zijn echter minder snel maar hebben een fabelachtig uithoudings- en doorzettingsvermogen, punten die niet direct tot uiting komen in een korte maar zeer snelle trial, maar die van oudsher steeds opnieuw gewaardeerd werden.  Het zou echt ondenkbaar zijn naar een nakend uitsterven uit te kijken van een ras met dergelijke kwaliteiten ”.

Toen wij voor de zoveelste maal Rev. Canon Doherty bij hem thuis in Ierland ontmoetten, vertelde hij ons op een dag : “ Een vriend jager van mij kwam met me mee om naar een trial te kijken.  Hij zei me : het is prachtig om zien hoe die honden in een minimum van tijd zo een grote oppervlakte bestrijken en na korte tijd met een paar vogels tevreden naar huis gaan.  Als ik echter met mijn honden op dit terrein kom zouden zij drie maal meer tijd nemen om datzelfde terrein af te zoeken, maar in plaats van met een paar vogels, zou ik met een tiental vogels huiswaarts keren ”.  Canon Doherty had precies dezelfde mening.

 

                                                                                    Het veld bverkennen                                            Exclusive's Enjoyable                                       Fazant voorstaan

 

  Exclusive's Enjoyable

Mr. Vincent Brennan, de eerste voorzitter van de Ierse rood-witte rasclub tijdens en na het heroplevingsprogramma, beschreef ons het ras eenvoudig en kort : niet zo heel snel zoals in snelle trials, maar naarmate de dag vordert worden ze beter en beter.

Exclusive's Quickboy

 

Ook Mr. John Nash  ( U weet wel, de man die meer dan 50 internationale field trial kampioenen had met zijn Rode Ieren ) verklaarde ons dat die Rood-Witte Ieren uitstekende praktische jachthonden waren en van nature uit ook uitstekend waren in het seconderen.  Seconderen betekent, bij het jagen met meerdere honden, dat alle honden het voorstaan van die ene hond respecteren en ook onmiddellijk halt houden.  Hij was het die een zuiver Rood-Witte Ier  in de basis van zijn fok had, teneinde zijn honden vastberadener

en dus betrouwbaarder te maken bij het voorstaan.

 

 

 

        Exclusive's Enjoyable

 

 

Met deze kleine beschrijvingen van mensen die het ras in Ierland gedurende een eeuw door en door kenden, kan men zich een beeld vormen van hoe en wat de Rood-Witte Ierse Setter is :  hij is rustieker en compacter gebouwd dan zijn rode broer, zeer sterk gespierd, breder hoofd, hoger aangezette oren, en vooral een stabiele en betrouwbare spirit tijdens de jacht, zonder zich onnodig op te winden of uit de bol te gaan.

 Autumnwood Gold Award

Reuk van fazant opgesnoven en fazant gelokaliseerd

                                                                

Alhoewel zij beiden, de Rode en de Rood-Witte Ierse Setter historisch heel nauw aan elkaar verbonden zijn, hebben beiden derhalve een verscheidene stijl van jagen.  De Rood-Witte Ierse Setter is iets langzamer en is van een meer praktisch nut in de jacht dan zijn snelle rode broer.  Hij is niet zo erg opgewonden bij het vinden van het wild maar staat steevast voor zonder enige vorm van twijfel

en zonder zich door eender wat te laten afleiden.

Hij is intelligent en weet zich bijzonder goed aan diverse terreinen aan te passen : hij schat een open terrein goed in en zoekt het met een redelijke graad van snelheid af.  Daarenboven verandert hij zijn stijl van jagen bij dichte begroeiing of bos.  Een hoge graad van flexibiliteit dus met grote efficiëntie.

Kan een Rood-Witte Ierse Setter zijn mannetje staan op field trials ?  Ja natuurlijk ! Daar zijn voorbeelden genoeg van.  Hij heeft echter een iets andere stijl dan de supersnelle trial honden.

Ook het kleurpatroon speelt duidelijk in zijn voordeel : het witte basiskleur met grote rode platen is zeer goed zichtbaar in een herfst- of voorjaarslandschap.

Autumnwood Gold Award

 

Autumnwood Gold Award

Voorstaand op fazant

 

Wie een Rood-Witte Ierse Setter als jachthond heeft, heeft naast een betrouwbare, efficiënte en ook goed zichtbare jager ook nog een uiterst aangename vriend in huis; zoals hij energiek op jacht is,

is hij kalm en aangenaam in de huiskamer.

 

Exclusive's Enjoyable

Na het zware werk, de verdiende rust ! ! !

 

 

OPLEIDING  EN  JACHTCURSUS

 

Exclusive's Emerald

 

4  puppies  tonen  reeds  duidelijk  de  ingeboren  natuurlijke  kwalitei

 

Exclusive's Glamour met Ingrid Vanuscorps-Vandecappelle ( eigenaar)

 

        Exclusive's Irish Music                   

 

    Exclusive's Irish Smile

 

  Exclusive's Irish Star

 

 

Op 27 / 08 / 2011

organiseerde de Ierse Setter Club België zijn jaarlijkse

jachtwedstrijd ( Field Trial ) met CAC

voor alle Britse staande honden op de velden van Bertinchamps te Gembloux.

 

 

Er waren 15 deelnemende honden

( het maximum toegelaten met 2 keurmeesters ) .

Slechts 4 kregen een kwalificatie en/of vermelding, waaronder onze

Exclusive’s Irish Star die met de 4de plaats

een ‘ eervolle vermelding ’ kreeg. 

Onze Irish Smile & Irish Music waren ook van de partij;

zij liepen een meer dan voortreffelijk parcours maar kregen geen wild in de neus. 

Brute pech.

Toch waren er vanwege de keurmeesters felicitaties voor onze fok toen ook Exclusive’s Glamour

( eigenaar Mevr. I. Vanuscorps )

een prachtig parcours aflegde met de nodige allures. 

Een geslaagde dag !

 

 

 

 

Op 04 / 08 / 2012

 

 organiseerde de Ierse Setter Club België

het TAN (  Teste d’aptitude naturelle - test van natuurlijke aanleg )

voor alle Britse staande honden op de velden van

 Bertinchamps te Gembloux ( B ).

 Er waren 12 deelnemende honden

Keurmeester was  Mr M. De le Hoye ( B ).

Slechts 4 kregen het ISC TAN certificaat waaronder onze

Irish Music  ( links ) & Irish Smile ( rechts ).

( Foto hieronder )

Zij liepen een meer dan voortreffelijk parcours

waarbij beide telkens tweemaal wild vonden en voorstonden.

 

 

01 / 05 / 2013

Initiatie Field Trial te Gembloux ( B )

ingericht door de Ierse Setter Club van België

 

Exclusive's Irish Star

 

Exclusive's Irish Smile

 

 

06 / 04 / 2014

Initiatiedag in Gembloux ( B )

georganiseerd door de Ierse Setter Club van België

 

Exclusive's Irish Star

 

 

Exclusive's Irish Music